Kursy v nabídce "English Rocks!"

Kursy všeobecné angličtiny / General English

 

Angličtina pro zaměstnání a cesty

/ English for Business & Travel:

 

Angličtina s muzikou, nebo pro muzikanty

/ English with Songs; Classes for Musicians:

  • Pardon My English

  • Individuální konverzace, jednorázové "žánrové programy s poslechem" pro jednotlivce i malé skupinky (obsah a rozsah dle dohody)

 -----------------------------------------------------------------
 
 

Individuální konverzace, kurs pro malou skupinu

 

Připravím kurzy všeobecné, či tematicky zaměřené angličtiny „na míru“ na základě individuální dohody. Konkrétní obsah a tempo dle Vašich osobních požadavků. Praktický jazyk, autentické studijní materiály a "gramatická zátěž" v nezbytné a dorozumění prospěšné míře.

Samozřejmostí je vstřícná, přátelská a profesionální atmosféra, v níž snadno odplynou obavy z omylů a ostych z používání cizího jazyka na veřejnosti.

Rozsah, obsah, intenzita a frekvence dohodou.


GET READY: CV & Job Interview

 

Šestitýdenní blok profesní angličtiny zaměřený na zpracování kvalitního životopisu a přípravu k pracovnímu pohovoru v angličtině: Správný formát psaného životopisu, přiměřená slovní zásoba a přehledný styl; nácvik jeho prezentace a pohovoru. Akcelerace pohotovosti a správných reakcí během pracovního pohovoru v angličtině.

 

 

Konverzace pro maminky na mateřské

Probíhá organizační a "rozřazovací" období pro anglickou konverzaci a praktický jazyk pro maminky na mateřské (procházková metoda a učebna s hracím koutem pro děti).

Předpokládané skupinky budou v úrovni mírně pokročilých (A1/A2) a pokročilých (B1/B2), pro úplné a falešné začátečnice kurs A1/A0.

Program a cíl výuky v malých skupinkách (2-5 účastnic) naplánujeme tak, aby směřoval k potřebám většiny (profesní angličtina, běžný jazyk pro cesty, všeobecný rozhled). Malý počet také zajistí, abych dohlédla na ujasnění potíží v jednotlivostech (nejistota v gramatice, slovní zásoba, ...).
Také budu lekce směřovat k tomu, aby byly účastnice schopny se "udržovat ve formě" a pracovat s internetovými a dalšími zdroji tak, aby s praktickým jazykem neztratily kontakt v případě, že neabsolvují některé z lekcí (rozvíjení schopnosti učit se bez učitele).

 

Angličtina pro maminky (s dětským koutkem)

Kurz angličtiny pro 3-4 maminky na mateřské s dítkem trpělivým dost na to, aby tolerovalo 2/3 (a větší část) lekce pro maminku a kousíček pro sebe. Minimum zápisu ("poznámky z lekce" doručím e-mailem do druhého dne). Samozřejmostí jsou obrazové a názorné pomůcky, zřetelná schémata, dostatečný nácvik v hovoru a zodpovědné upevnění probíraného materiálu (v logických a pro život užitečných souvislostech).

Probíhá nábor, termín dohodou (osvědčilo se rozmezí 9:30-10:30).

Např. kurs angličtiny pro falešné začátečnice:

  • vstupní aktivní znalost "to be", "to have", pasivně významová slovesa v přítomnosti;
  • v prvním měsíci se zaměříme na upevňování "to be" a "to have" a zautomatizování jejich použití v konverzacích;
  • postupné upevňování významových sloves v přítomných časech + "can";
  • tempo a další postup dohodou;
  • prioritou kurzu je domluvit se anglicky a naučit se učit bez učitele.

 

Dále možnosti INTENZIVNÍHO KURZU ANGLIČTINY: 2 x 60 minut týdně (např. středa + pátek dopoledne). Výhledově také proběhne dvouměsíční kurz psaní kvalitního životopisu a přípravy na pracovní pohovor pro angličtinářsky zdatnější zájemkyně.

 

Blue joomla theme by Template Joomla