Conversations Nice & Easy


MAY -  SEPTEMBER 2015

Outdoor "summer" classes on the banks
of the Ostravice River and in the park Komenského sady.
Individuals or small groups (up to four attendants).

1/ RELAX:
    conversations on well-being, keeping fit and comfortable, feeling nice & easy.

2/ SENTIMENTAL JOURNEY:
    trips down the memory lane, re with the days long gone.

3/ ELEMENTARY:
    conversation accelerator for false beginners and elementary learners.

Kursy v nabídce "English Rocks!"

Kursy všeobecné angličtiny / General English

 

Angličtina pro zaměstnání a cesty

/ English for Business & Travel:

 

Angličtina s muzikou, nebo pro muzikanty

/ English with Songs; Classes for Musicians:

  • Pardon My English

  • Individuální konverzace, jednorázové "žánrové programy s poslechem" pro jednotlivce i malé skupinky (obsah a rozsah dle dohody)

 -----------------------------------------------------------------
 
 

Individuální konverzace, kurs pro malou skupinu

 

Připravím kurzy všeobecné, či tematicky zaměřené angličtiny „na míru“ na základě individuální dohody. Konkrétní obsah a tempo dle Vašich osobních požadavků. Praktický jazyk, autentické studijní materiály a "gramatická zátěž" v nezbytné a dorozumění prospěšné míře.

Samozřejmostí je vstřícná, přátelská a profesionální atmosféra, v níž snadno odplynou obavy z omylů a ostych z používání cizího jazyka na veřejnosti.

Rozsah, obsah, intenzita a frekvence dohodou.


GET READY: CV & Job Interview

 

Šestitýdenní blok profesní angličtiny zaměřený na zpracování kvalitního životopisu a přípravu k pracovnímu pohovoru v angličtině: Správný formát psaného životopisu, přiměřená slovní zásoba a přehledný styl; nácvik jeho prezentace a pohovoru. Akcelerace pohotovosti a správných reakcí během pracovního pohovoru v angličtině.

 

 

Konverzace pro maminky na mateřské

Probíhá organizační a "rozřazovací" období pro anglickou konverzaci a praktický jazyk pro maminky na mateřské (procházková metoda a učebna s hracím koutem pro děti).

Předpokládané skupinky budou v úrovni mírně pokročilých (A1/A2) a pokročilých (B1/B2), pro úplné a falešné začátečnice kurs A1/A0.

Program a cíl výuky v malých skupinkách (2-5 účastnic) naplánujeme tak, aby směřoval k potřebám většiny (profesní angličtina, běžný jazyk pro cesty, všeobecný rozhled). Malý počet také zajistí, abych dohlédla na ujasnění potíží v jednotlivostech (nejistota v gramatice, slovní zásoba, ...).
Také budu lekce směřovat k tomu, aby byly účastnice schopny se "udržovat ve formě" a pracovat s internetovými a dalšími zdroji tak, aby s praktickým jazykem neztratily kontakt v případě, že neabsolvují některé z lekcí (rozvíjení schopnosti učit se bez učitele).

 

Blue joomla theme by Template Joomla