JINÁ výuka "English Rocks!"

Po letech ne vždy uspokojivé praxe v lektorování pro různé jazykové agentury jsem otevřela prostor pro vzděláváním způsobem jiným, než je ten v současnosti nejčastější u velkých zprostředkovatelů.

     Veškeré mé kursy (individuální i skupinové) jsou navrženy tak, že:

 • účastníky povzbuzují, aby sdělovali své názory a diskutovali
 • zlepšují jejich výslovnost
 • rozvíjejí intenzivní komunikaci
 • celkově zdokonalují a posilují jazykové dovednosti

 


      V praktických úkolech je kladen důraz na:

 • Skimming
       (pohotovou orientaci v textu)
 • Gist Reading / Gist Listening
       (rychlé získávání klíčových informací z textu /poslechu)
 • Schopnost sumarizace
       (získávání a prezentace zásadních údajů z textu / poslechu)
 • Písemnou a ústní prezentaci
 • Komunikaci a schopnost řešení problémů v cizím jazyce


Kursy jsou krátkodobé a dle tematického zaměření posilují různé z výše uvedených dovedností. Každý program také samozřejmě respektuje výchozí zdatnost účastníků - což je umožněno počtem 4-8 osob ve skupinovém kursu, či jim vychází vstříc sestavením individuálního programu.

 


Nabízím také jednorázové kurzy Team Building English

(Formát a tematické zaměření dle dohody)

Blue joomla theme by Template Joomla